Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển (ĐKXT).

Với các trường ĐH sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển, dự thảo yêu cầu sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn để xét tuyển.

Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành (những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là một tổ hợp). 

Đối với các trường, ngành có thi năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất một bài thi/môn thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển. Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển. 

Dự thảo cũng quy định, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (có thể quy định sau khi có kết quả thi THPT), nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển và công bố trong đề án. 

Riêng nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ ĐH và nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định (căn cứ kết quả kỳ thi THPT). 

Nếu không sử dụng kết quả kỳ thi THPT, các trường lựa chọn việc thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. 

Trường hợp xét tuyển từ điểm sơ tuyển, thi tuyển do trường tổ chức với điểm thi THPT và/hoặc kết quả học tập THPT thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải thực hiện theo quy định.

Hùng Quân