Thông tin cụ thể về kế hoạch tinh giảm chương trình học, ông  Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc cắt giảm chương trình không thể làm một cách cơ học mà phải có rà soát và phương án cụ thể, làm sao để vẫn đảm bảo chuẩn đầu ra, chuẩn chất lượng.

Trước mắt, việc tinh giảm nội dung học tập sẽ tập trung vào học kỳ II ở các lớp. Những nội dung nào có mức độ yêu cầu mang tính nâng cao sẽ được giảm bớt, một số các tiết học trong SGK gần nhau có thể thiết kế thành bài học theo chủ đề để tiết kiệm thời gian dạy học, tích hợp những nội dung giao thoa giữa các môn học.

“Bộ sẽ tinh giản chương trình tới mức có thể đảm bảo được yêu cầu, tính toán để có thể hoàn thành chương trình trước ngày 15-7” - ông Nguyễn Xuân Thành nói.

H.Thanh