Thông tin cụ thể về kế hoạch tinh giảm chương trình học, ông  Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc cắt giảm chương trình không thể làm một cách cơ học mà phải có rà soát và phương án cụ thể, làm sao để vẫn đảm bảo chuẩn đầu ra, chuẩn chất lượng. 

Trước mắt, việc tinh giảm nội dung học tập sẽ tập trung vào học kỳ II ở các lớp. Những nội dung nào có mức độ yêu cầu mang tính nâng cao sẽ được giảm bớt để đảm bảo thời gian học tập cho học sinh. 

Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, sẽ tinh giản theo hướng một số các tiết học trong SGK gần nhau có thể thiết kế thành bài học theo chủ đề để tiết kiệm thời gian dạy học, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu của chương trình. Bộ cũng tính toán tinh giản theo hướng tích hợp những nội dung giao thoa giữa các môn học. 

“Bộ sẽ tinh giản chương trình tới mức có thể đảm bảo được yêu cầu, tính toán để có thể đáp ứng được khung thời gian kế hoạch năm học mà Bộ đã điều chỉnh, tức là hoàn thành chương trình trước ngày 15/7”- ông Nguyễn Xuân Thành nói.

H.Thanh