Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu, xử lý nội dung báo Lao động điện tử ngày 11-4-2019 nêu: "28 sinh viên Hòa Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?", báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, theo kết luận của cơ quan công an điều tra, có 114 thí sinh tại Hà Giang đã được điều chỉnh điểm thi THPT quốc gia. Đối với 114 thí sinh này, cơ quan công an điều tra đã xác định và trả về điểm thật trước thời gian Bộ GD&ĐT quy định xét tuyển ĐH năm 2018. Do đó, nếu có, các thí sinh này chỉ bị xử lý vi phạm tại địa phương. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ số lượng, hình thức xử lý đối với các thí sinh liên quan đến việc gian lận. 

Còn tại Hòa Bình và Sơn La, hiện việc xử lý 108 thí sinh gian lận điểm vẫn chưa có sự thống nhất giữa các trường. 

Hiện tại, chỉ duy nhất khối trường công an có quyết định buộc thôi học tất cả các thí sinh được nâng điểm, kể cả vẫn đủ điểm theo học, còn lại khối các trường dân sự vẫn có hai phương án xử lý thí sinh. 

Đó là buộc thôi học với thí sinh không đủ điểm và vẫn tiếp tục theo học nếu đủ điểm. Riêng khối các trường quân đội hiện vẫn chưa có số liệu về xử lý thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La.

H.Thanh