Theo quy chế được sửa đổi, bổ sung, thí sinh tự do, thí sinh học chung chương trình giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Tại các điểm thi đó, việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi (không phân biệt thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên hay học sinh phổ thông 12) được thực hiện theo quy định.

Năm 2019, việc chấm thi trắc nghiệm sẽ giao cho các trường đại học chủ trì.

Như vậy, với quy chế này, thí sinh tự do sẽ không được bố trí phòng thi riêng như năm 2018. Sự điều chỉnh này nhằm hạn chế những nghi ngại không đáng có về mức độ tin cậy của kết quả thi THPT quốc gia khi trong năm 2018, tại một số hội đồng thi dành cho thí sinh tự do, có hàng chục thí sinh cùng có điểm thi cao bất thường.

Bên cạnh đó, quy chế thi THPT quốc gia 2019 cũng điều chỉnh một số khâu từ quy trình ra đề thi, coi thi, chấm thi theo hướng chặt chẽ hơn. Khâu biên soạn thảo đề thi, thẩm định; phản biện đề được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường phản biện độc lập. Khâu bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi, khu vực chấm thi cũng được giám sát chặt chẽ, khoa học hơn.

Theo quy định mới, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải bảo đảm chắc chắn, phải được khoá và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm và phó trưởng điểm là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ.

Khi mở niêm phong phải có sự chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản, ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong. Biên bản phải đủ họ, tên, chữ ký của trưởng điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng Công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có Công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường đại học, cao đẳng (phó trưởng điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, có Công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày.

Về chấm thi, Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi. Bộ GD&ĐT thực hiện thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của ban chấm thi trắc nghiệm.

Phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh. Ngay khi quét xong, tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm của hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra ba bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau... Ở các khâu nhận dạng ảnh quét, sửa lỗi kỹ thuật cũng được sao lưu.

Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi, phải lưu các tập dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức vào ba bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát, Công an và lập biên bản.

Huyền Thanh