Tham dự hội nghị có các nhà ngữ văn, Nga ngữ học đầu ngành, các giảng viên tiếng Nga của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Nga.

Hội nghị do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội và Hiệp hội Giáo viên tiếng Nga và văn học Nga quốc tế (MAPRYAL) tổ chức nhằm hỗ trợ thiết lập quan hệ chuyên môn của các chuyên gia dạy tiếng Nga tại các nước trong khu vực.

Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho quan hệ hợp tác nhân văn đa diện, trao đổi những kết quả nghiên cứu khoa học, phổ biến những kinh nghiệm giảng dạy tiên tiến, thảo luận những vấn đề cấp thiết trong việc giảng dạy tiếng Nga ngoài môi trường nước Nga.

Trong 2 ngày hội nghị, các tiểu ban sẽ thảo luận những chủ đề như: giao tiếp liên văn hóa và hành chức của tiếng Nga ở các nước Đông Nam Á; tiếng Nga trong hệ thống đào tạo cán bộ cho khu vực Đông Nam Á; các bình diện phương pháp giảng dạy tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á; mô tả tiếng Nga về mặt ngôn ngữ cho mục đích giảng dạy tại các nước Đông Nam Á và các quá trình ngôn ngữ ở nước Nga đương đại.

S.Thương