Diễn đàn quy tụ 150 lãnh đạo giáo dục cấp cao, các nhà quản lý trường đại học, các học giả và sinh viên đến từ Việt Nam, các nước thành viên Asean và EU. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các công cụ cần thiết để tăng cường khả năng dịch chuyển của sinh viên trong khu vực Asean, đặc biệt là các hệ thống chuyển đổi tín chỉ và chương trình học bổng.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ 3 thuộc dự án Share tại Hà Nội ngày 8-6.

 Đây được coi là bước đệm của Asean trên con đường tạo ra một khu vực giáo dục đại học năng động, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các nước thành viên Asean cũng như của toàn khối Asean nói chung.

H.Thanh