Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non, điều chỉnh tiêu chí thành phần 2 và tiêu chí thành phần 3. 

Cụ thể, tiêu chí thành phần 2: Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên; Tiêu chí thành phần 3: Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện điều chỉnh tiêu chí thành phần 2 và tiêu chí thành phần 3. Trong đó, tiêu chí thành phần 2: Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên; Tiêu chí thành phần 3: Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên.

Các nội dung khác trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Ngày 4/5 HS ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu đi học trở lại

Trước đó, ngày 28/4, sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phương án học sinh đi học trở lại vào các thời điểm khác nhau tùy theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt nhằm đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

Cụ thể:

Đối với học sinh Trung học phổ thông

Lớp 12: Ngày 4/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 10 và 11: Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Trung học cơ sở

Lớp 9: Ngày 4/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Tiểu học

Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều) Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 1, 2 và 3: Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Mầm non

Ngày 18/5, Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 25/5, Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 1/6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Đối với các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học: Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo; bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4/5 (thứ Hai).

Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH được lãnh đạo UBND thành phố giao xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại. Trong đó phải có hướng dẫn các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT yêu cầu: Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn thành phố. Trong đó, các trường tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan.

Giao đầu mới tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng GD&ĐT các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 2/5; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.
Huyền Nga-Nhân Sơn