Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học năm 2016. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ trì cụm thi cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thi và báo cáo về Bộ  trước ngày 10-6, gửi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi về Bộ trước ngày 5-7.

Chậm nhất ngày 20-7, các Hội đồng thi xuất kết quả thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi, hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi.

Chậm nhất ngày 25-7, các sở GD&ĐT phải công bố kết quả thi THPT quốc gia, cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi; đồng thời gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi về Bộ GD&ĐT.

Trước ngày 15-8, các sở GD&ĐT phải gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT.

H.Thanh