Cụ thể: Ngày 30-6 thí sinh tập trung đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót; từ ngày 1-7 đến ngày 4-7, thí sinh chính thức bước vào làm bài thi.  

Trong đó, các môn Toán, Văn, Lịch sử và Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Riêng môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, còn môn Ngữ văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Lịch thi THPT Quốc gia 2016.
H.Thanh