Theo đó, các máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để ghi dữ liệu.

Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng để làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt đáp ứng yêu cầu gồm: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS,FX 500 VNPlus; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II;Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.

H.Thanh