Theo Bộ GD&ĐT, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2019 được áp dụng theo 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Cụ thể, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 đối với nhóm ngành sư phạm trình độ đại học là 18 điểm; cao đẳng là 16 điểm và trung cấp là 14 điểm. 

Đây là năm thứ 2 nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn riêng. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố điểm sàn riêng đối với nhóm ngành sức khỏe, trong đó ngành có điểm sàn cao nhất là 21 điểm, ngành có điểm sàn thấp nhất là 18 điểm. Như vậy, năm 2019, sư phạm và sức khỏe là 2 nhóm ngành đặc thù có điểm sàn riêng.

H.Thanh