Theo đó, ngành Y khoa và Răng Hàm mặt có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 21 điểm; ngành Y học cổ truyền và ngành Dược có điểm sàn xét tuyển là 20 điểm. Tất cả các ngành còn lại gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng đều có điểm sàn xét tuyển là 18 điểm. Đây cũng là năm đầu tiên, Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe.

 Trước đó, bắt đầu từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đã đưa ra điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên. Như vậy, năm 2019 có 2 nhóm ngành gồm sức khỏe và đào tạo giáo viên sẽ có điểm sàn riêng. Dự kiến, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào chiều tối ngày 20-7.

Thu Phương-Huyền Thanh