28 trường áp dụng bộ thực đơn hàng ngày, gần 120 trường khác áp dụng bộ thực đơn một số ngày trong tuần hoặc lựa chọn một số món ăn để áp dụng. Bộ thực đơn được xây dựng dựa trên thực tế của Hà Nội, đảm bảo tính khoa học, cân đối, đa dạng và ngon miệng.

Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số trường tiểu học triển khai áp dụng phần mềm này còn chưa nhiều. Chỉ có một số quận triển khai tốt  còn hầu hết các trường ở khu vực ngoại thành Hà Nội đều gặp khó khăn trong việc áp dụng phần mềm dinh dưỡng này.

Ông Phạm Xuân Tiến yêu cầu thời gian tới, các trường tiểu học đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh các nội dung về dinh dưỡng hợp lý, tầm quan trọng của bữa ăn học đường đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của học sinh.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã cần có phương án hỗ trợ vật chất, kinh phí, cơ chế chính sách cho các trường thực hiện tốt công tác bán trú, xem xét nâng mức tiền ăn bán trú ở những huyện quá thấp so với giá thị trường để đảm bảo cung ứng thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng…

Nguyễn Cúc