Cụ thể, trong đợt xét tuyển bổ sung, Học viện Quân Y, nam khối B miền Bắc giảm từ 26 xuống còn 24 điểm; nữ miền Bắc khối B giảm từ 28,25 điểm xuống còn 26,5 điểm.

Nhà trường cũng đã bỏ toàn bộ tiêu chí phụ như thí sinh khối A phải có điểm môn Toán đạt từ 8,5 điểm trở lên. 

Học viện Kỹ thuật quân sự cũng hạ điểm chuẩn đối với nam miền Bắc, khối A00 từ 26,5 xuống 24,75; nam miền Nam từ 24 xuống 22.

Điểm trúng tuyển đối với thí sinh nam hai miền xét tổ hợp A01 cũng giảm. Trường cũng hạ tiêu chí phụ và bỏ đi tiêu chí phụ là tổng điểm học bạ 5 kỳ của 3 môn xét tuyển phải đạt 131,2 trở lên học sinh miền Bắc khối A00.

Học viện Biên phòng giảm điểm chuẩn của nam miền Bắc khối C từ 24,5 xuống còn 23,75 điểm.

Điểm chuẩn bổ sung Học viện Hậu cần dành cho thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển tổ hợp A00 cũng giảm từ 26 xuống còn 25 điểm, nam miền Nam giảm từ 23,5 xuống 22 điểm.

Huyền Thanh