Sau đây là mức điểm chuẩn của 4 trường CĐ:
Điểm chuẩn 4 trường Cao đẳng CAND năm 2016.
Thu Phương