Trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường học đã tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Việc các trường, đặc biệt là trường ngoài công lập có được thu học phí hàng tháng, phí online hay không được dư luận quan tâm.

Thông tin về vấn đề này, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và không thực hiện thu học phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, thực hiện việc thu học phí đối với tháng đi học bù đồng thời đảm bảo việc thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Đối các trường ngoài công lập, thực hiện việc thu học phí theo thỏa thuận từ trước với phụ huynh học sinh. Còn đối với các dịch vụ hỗ trợ học online và hướng dẫn học trong thời gian nghỉ dịch, đây là dịch vụ phát sinh ngoài chương trình học chính khóa do đó việc này do phụ huynh học sinh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau không tính bù vào chương trình học và thu học phí thêm.“Bộ GDĐT chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ.

 Đối với các chương trình bổ trợ khác như củng cố kiến thức qua online …thì việc quy định mức thu cho các loại hình bổ trợ này là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh. Bộ GD&ĐT không quy định chương trình và mức thu cho các chương trình bổ trợ này”- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính khẳng định.

  
Hùng Quân