Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường cần nghiêm túc duy trì liên lạc với gia đình học sinh, học sinh để hướng dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; hướng dẫn học sinh lớp 8, 9, 11, 12 tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study. 

Thông báo lịch dạy học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh lớp 9 và lớp 12 học tập trên truyền hình bảo đảm chất lượng, nền nếp.

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Tuy nhiên, nhà trường cần xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định.

Quá trình dạy học online phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm và không được thu bất kỳ khoản tiền nào của học sinh, phụ huynh học sinh, kể cả việc ban đại diện cha mẹ học sinh huy động đóng góp để hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên. 


H.Thanh