Trong công văn gửi các Sở GD&ĐT và các trường THPT, Bộ GD&ĐT cho biết, qua phản ánh của báo chí, một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.

Việc ra đề kiểm tra còn thiếu tính chính xác, vượt quá yêu cầu của chương trình. Hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá không phù hợp mục đích và đối tượng học sinh, làm ảnh hưởng không tốt đến động cơ và chất lượng dạy, học của giáo viên và học sinh. Những điều này tạo ra áp lực không đáng có cho giáo viên và học sinh, gây băn khoăn, bức xúc trong xã hội.

Trước thực trạng trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, trường THPT trực thuộc tổ chức kiểm tra, đánh giá phải được rà soát, đánh giá toàn bộ, đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp học sinh; nghiêm cấm ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá sai quy định, vượt quá yêu cầu của chương trình.

Huyền Thanh