Đây là hoạt động do Cục Đào tạo với nước ngoài, Bô Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Chương trình thu hút sự tham gia của 58 cơ sở đào tạo nước ngoài ở các bậc đại học, sau đại học phổ biến thông tin, chương trình học bổng từ các trường, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp, xin thư mời học… Các cơ sở đào tạo này đến nhiều nước như Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ, Canada, Italy, Trung Quốc..., trong đó nhiều nhất là các trường đại học của Australia với 15 trường. Đại sứ quán, Lãnh sự quán, đại diện các cơ quan chủ quản các chương trình học bổng Chính phủ các nước cấp cho công dân Việt Nam cũng trực tiếp trình bày, giới thiệu về chính sách visa học tập tại các nước này.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Cục Đào tạo với nước ngoài giới thiệu đến công chúng các chương trình học bổng Hiệp định và học bổng của Chính phủ nước ta. Ngoài ra, các Đại sứ quán tại Việt Nam như Ireland, Italy, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Anh và Tổ chức Hỗ trợ sinh viên quốc tế - Nhật Bản giới thiệu các chương trình học bổng của Chính phủ cấp cho sinh viên, học viên nước ngoài.

Tại Ngày hội Giáo dục đại học quốc tế Việt Nam năm 2017, Ban tổ chức thực hiện chương trình liên kết các trường đại học nhằm kết nối, thúc đẩy hoạt động giáo dục liên quốc gia giữa các trường đại học uy tín trên thế giới và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Trong chương trình này, các đơn vị tham gia sẽ thảo luận và thực hiện các hoạt động xúc tiến giáo dục quốc tế, hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên, sinh viên.

Được biết, Ngày hội Giáo dục đại học quốc tế Việt Nam năm 2017 sẽ tiếp tục diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9-4.

Hải Châu