Dự kiến, đến ngày 20-6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin của Sở, Sổ liên lạc điện tử, Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080. 

Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở GD&ĐT Hà Nội cấp, các trường THPT sẽ đề xuất điểm chuẩn và Sở sẽ duyệt điểm chuẩn cho từng trường. 

Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội công bố phổ điểm các môn thi. Việc này nhằm giúp phụ huynh, học sinh nắm được toàn cảnh về mặt bằng điểm thi, từ đó có thể dự kiến điểm chuẩn và có thêm căn cứ để quyết định chọn trường phù hợp.

Hùng Quân