Về xu hướng xét tuyển theo ngành nghề, tổng hợp số liệu từ các sở GD&ĐT cho thấy, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là hơn 2,75 triệu nguyện vọng, vào 7 khối ngành. 

Như vậy, tính theo tỷ lệ, thì mỗi chỉ tiêu sẽ có 6,04 nguyện vọng xét tuyển. Trong đó, Khối Dịch vụ, An ninh quốc phòng có tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu cao nhất là 7,88; tức cứ 7,88 thí sinh dự thi mới có một thí sinh trúng tuyển.

Cụ thể, số chỉ tiêu của khối ngành này là 99.439, và nhận được 783.703 nguyện vọng đăng ký.

Tiếp theo là khối ngành Kinh doanh, Quản lý với 832.684 nguyện vọng/121.183 chỉ tiêu đăng ký với tỷ lệ trung bình là 6,87. Khối ngành có tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu cao thứ 3 là Sức khoẻ với tỷ lệ 6,86. Khối ngành này có 31.331 chỉ tiêu, trong khi nhận được 215.173 nguyện vọng.

Các khối ngành đứng sau Dịch vụ, An ninh quốc phòng; Kinh doanh, quản lý; Sức khoẻ là Công nghệ, Kỹ thuật, Sản xuất, Chế biến; Nghệ thuật.

Huyền Thanh