Đó là các trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Ngoại thương, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải, Mỏ Địa chất, Thăng Long, Công nghiệp Hà Nội, Công nghệ Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và phát triển. Đây được xem là một sự chia sẻ với những khó khăn của người dân, đặc biệt là các thí sinh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển.

Theo quy định của nhóm trường GX, lệ phí xét tuyển vào 1 trường là 30.000 đồng, thí sinh ĐKXT vào 2 trường trở lên trong nhóm GX là 60 nghìn đồng.

Để biết thêm chi tiết về nộp lệ phí xét tuyển online của nhóm trường GX, thí sinh có thể liên hệ số điện thoại  043 868 4866 - 043 868 4867 hoặc địa chỉ E-mail: thuphigx@hust.edu.vn.

H.T.