Văn bản nêu rõ, trong hoạt động thanh, kiểm tra, cần phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, phương pháp của Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh và Sở GD&ĐT ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi. 

Các cấp thanh tra tuân theo quy định của pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi. Người tham gia thanh, kiểm tra thi phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, thành lập đoàn thanh, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Sở GD&ĐT, Hội đồng thi; chỉ đạo hoạt động các đoàn thanh, kiểm tra thi theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật về thanh tra. 

Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra thi công tác chuẩn bị thi đối với các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi, tất cả các đơn vị dự kiến đặt Điểm thi, khu vực in sao đề thi, công tác coi thi. 

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến công tác thanh tra kỳ thi từ ngày 15/7 đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt nghiệp THPT.

HT