Cụ thể, hỗ trợ về kỳ thi tốt nghiệp THPT: Email: hotrothi2020@moet.gov.vn; từ tháng 6-2020 đến ngày 23/9. Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385. Đợt 1 từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7. Đợt 2 từ ngày 5/8 đến ngày 11/8. 

Về hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non tại địa chỉ Email: hotroxettuyen2020@moet.gov.vn; từ tháng 6/2020 đến ngày 28/2/2021. Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.38694884. Đợt 1 từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7. Đợt 2 từ ngày 8/9 đến ngày 28/2/2021. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tuyển sinh để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường cũng như phương tiện thông tin đại chúng khác. 

H.Thanh