Theo biên bản ký kết, Tập đoàn Flamingo sẽ hỗ trợ giới thiệu giảng viên thực hành, bố trí thực tập, đào tạo trực tiếp theo công việc và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp cho các sinh viên theo học chương trình đào tạo hợp tác này. Sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên và Flamingo Group tại thời điểm hiện tại là cung cấp chương trình dạy nghề, khởi điểm cho các nhà lãnh đạo tương lai của ngành du lịch, khách sạn.

Mục tiêu của trường là bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp với quan điểm chỉ dành 30-40% thời gian để học lý thuyết. 

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Phúc Yên, mục tiêu của trường là bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp với quan điểm chỉ dành 30-40% thời gian để học lý thuyết. Thời gian còn lại nhà trường dành cho thực hành và 70% thời lượng học tập được thực hiện tại doanh nghiệp.

Tập đoàn Flamingo sẽ hỗ trợ giới thiệu giảng viên thực hành, bố trí thực tập, đào tạo trực tiếp theo công việc và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp cho các sinh viên theo học chương trình đào tạo hợp tác này

Lưu Hiệp