Theo đó, các trường học có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành quy định đội MBH khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông cho HS-SV, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, TNGT liên quan đến HS-SV trên địa bàn thành phố. 

Các cơ sở giáo dục cần phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội MBH trong HS; thực hiện mục tiêu 100% HS đội MBH khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hình thành được thói quen đội MBH, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội MBH trong HS-SV.

Học sinh TP Hồ Chí Minh tham gia chương trình tuyên truyền về chấp hành Luật Giao thông.

Ngoài hình thức làm các tờ áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, các trường cần tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội;… đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới phụ huynh HS. 

Các nội dung tuyên truyền như: HS biết khi nào phải đội MBH; cách nhận biết MBH đạt chuẩn; vì sao phải đội MBH; quy tắc hai ngón tay vàng. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phổ thông cần phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh phải đội MBH cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện (đối với cấp tiểu học và THCS); tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho HS khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông (với HS THPT).

Để việc thực hiện qui định có hiệu quả, GĐ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, sẽ xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục HS và thông báo cho tất cả phụ huynh HS biết để cùng phối hợp thực hiện. 

Nhà trường cũng không nhận giữ xe máy phân khối lớn của HS đối với những trường hợp chưa đủ tuổi theo quy định. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện ký kết với phụ huynh HS về việc đội MBH khi lưu thông. Phổ biến việc này tại cuộc họp phụ huynh HS vào mỗi đầu năm học.

Các trường cao đẳng, trung cấp cũng phải tổ chức các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về quy định bắt buộc đội MBH, phổ biến về nguyên nhân các vụ TNGT do không đội MBH đạt chuẩn; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo Đoàn, Hội và Website của nhà trường… 

Đồng thời, tổ chức cho 100% SV ký cam kết đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

H.Nga