Ngay sau khi công bố tỷ lệ tốt nghiệp, Bộ GD& ĐT đã công bố phổ điểm thi THPT quốc gia. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm nay phổ điểm của hầu hết các môn thi đều nhích lên về phía điểm cao, nghĩa là điểm trung bình nằm trong vùng 5-6 điểm. Điểm thấp (gần 0 điểm) và điểm cao (9-10 điểm cũng ít hơn do đề thi vừa kiểm tra kiến thức cơ bản, vừa kiến thức nâng cao.

Phổ điểm môn Toán.

Phân tích dữ liệu từ phổ điểm cho thấy, môn Toán và môn Hóa có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất: môn Toán có 118 bài thi đạt điểm 10, môn Hóa có 130 bài thi đạt điểm 10.

Về môn Toán, có 5.410 bài thi bị điểm 0,5 và 6.671 bài thi đạt 1 điểm, như vậy, với hơn 12.000 điểm liệt, môn Toán có số điểm liệt nhiều nhất trong số 8 môn thi. Phổ điểm môn Toán rộng nhất từ 5 – 6,5 điểm, trong đó riêng điểm 6,5 có gần 55.000 bài thi.

Môn Văn có 11 bài thi đạt điểm 10, 375 bài thi đạt 9,5 điểm, 423 bài thi đạt 0,5 điểm, 192 bài thi đạt 1 điểm.

Môn Lý có số bài thi đạt điểm 10 ít nhất: 1 bài; 1.403 bài thi đạt từ 9 điểm; 25.643 bài thi đạt 6 điểm.

Môn Hóa có 2/881 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên và 292 bài thi đạt điểm liệt.

Môn Lịch sử năm nay điểm thi khởi sắc hơn, tuy nhiên số bài thi đạt điểm 10 chỉ có 11 bài. Hơn 1.100 bài thi đạt từ điểm 9,5. Theo đánh giá, phổ điểm Sử khá cao, chủ yếu phân bố ở mức từ 5 – 7 điểm.

Môn sinh chỉ có 35 bài thi đạt 10 điểm, 277 bài thi bị điểm liệt và phổ điểm rộng nhất ở 5 điểm.

Môn Địa: có 84 bài thi đạt điểm 10, 1.722 bài thi đạt từ điểm 9,5 và 329 bài thi điểm liệt. 

Môn Ngoại ngữ điểm khá cao, nhưng chỉ có 59 bài đạt 10 điểm; gần 1.000 bài đạt từ điểm 9,5; 2.577 bài thi đạt 9,5 điểm và có 165 bị điểm liệt.                                                                                

Thu Phương