Học viện An ninh nhân dân (ANND) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2019. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với các tổ hợp hợp xét tuyển  A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ An ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin là 17,75 điểm.  Tổ hợp B00 của nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 18 điểm. Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên. 

Năm 2019, Học viện ANND tuyển khoảng 375 chỉ tiêu vào tất cả các ngành. Năm 2019, các tiêu chí về sức khỏe, phẩm chất chính trị vẫn được giữ nguyên như trước. Riêng tiêu chuẩn về học lực có một số điều chỉnh theo hướng đánh giá toàn diện hơn quá trình học tập thông qua việc kết hợp điểm thi THPT quốc gia với điểm học tập 3 năm THPT. 

Cụ thể, các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên áp dụng với tất cả các thí sinh. Các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường CAND đạt từ 7,0 trở lên trong từng năm học THPT.

 Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt từ 7,0 trở lên. Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sỹ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 phải đạt loại giỏi. 

Huyền Thanh