Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THCS trực thuộc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.

Theo đó, Sở yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục. 

Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 chương trình THCS hoặc chương trình GDTX phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT quy định; tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ 2 để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 3/7.

Các cơ sở giáo dục thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THCS từ ngày 6 đến 10/7 và phải cấp xong Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho người học được công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7 nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.

H.Thanh