Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời em Nam; tổ chức tuyên truyền nêu gương việc làm tốt nói trên trong các hoạt động, nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa đối với học sinh trong toàn tỉnh.

Trước đó ngày 24-2, trên đường đi học về em Nam nhặt được một túi đồ, có 44 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ tùy than và một chiếc điện thoại di động, toàn bộ số tài sản này sau đó đã được gia đình em trao trả lại cho người đánh rơi.

Huyền Thanh