Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên... được nghỉ học 8 ngày liên tục. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 22-1 đến hết ngày 29-1-2020 (từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường và công chức, viên chức của Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã nghỉ 7 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 23-1 đến hết ngày 29-1-2020 (từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội nghỉ 10 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 20-1 đến hết ngày 29-1-2020 (từ 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Hùng Quân