Ngày 18-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có Công văn số 5659/SGD ĐT-VP gửi tới trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn. 

Nội dung công văn nêu rõ, theo quy định tại Điều 115 của Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày Tết Dương lịch 1 ngày vào 1-1-2020. Các đơn vị, trường học cho công chức, viên chức và người lao động nghỉ làm việc theo quy định. 

Như vậy, học sinh từ bậc mầm non đến bậc THPT ở các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ học 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch năm 2020.


Huyền Thanh