Theo đó, việc sửa đổi được tập trung vào 4 nội dung cơ bản gồm đánh giá thường xuyên, hồ sơ đánh giá, giúp cha mẹ học sinh đánh giá và khen thưởng. Trong đó, về đánh giá thường xuyên: Thông tư sửa đổi không quy định hàng tháng giáo viên phải ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Giáo viên được quyền chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét vào vở hoặc sổ cá nhân cho phù hợp.

Về việc giúp cha mẹ học sinh nắm bắt mức độ học tập, rèn luyện của con em, sẽ bổ sung, tổng hợp đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa thành các mức A, B, C vào giữa và cuối mỗi học kì và riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra đối với môn Toán, môn Tiếng Việt vào giữa học kì I và giữa học kì II. Ngoài ra, việc khen thưởng cũng sẽ được hướng dẫn rõ ràng và cụ thể hơn.

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ sẽ chỉnh sửa cho thật phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016-2017.

Huyền Thanh