Sau 4 năm triển khai thực hiện, mô hình VNEN đã tạo không khí đổi mới, từ phương pháp truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực, chủ động; đổi mới tổ chức lớp học truyền thống sang tổ chức lớp học, không gian lớp học theo hướng thân thiện, tích cực, tự chủ và hợp tác; đổi mới đánh giá học sinh một cách toàn diện theo các nhóm kiến thức, năng lực, phẩm chất, qua đó quan tâm đến năng lực vận dụng thực tiễn và phẩm chất, kỹ năng sống, giá trị sống.

Giáo viên cũng giảm được áp lực về việc soạn giáo án, giảm việc giảng giải, thuyết trình mà tập trung vào việc quan sát, hướng dẫn, tổ chức học tập, hỗ trợ học sinh, thúc đẩy quá trình học tập cho học sinh.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục tại các trường học triển khai mô hình VNEN được nâng lên đáng kể theo hướng giáo dục toàn diện. Học sinh tiếp thu và lĩnh hội kiến thức một cách chắc chắn, chủ động trong học tập; có ý thức tự học để chiếm lĩnh kiến thức, nâng cao năng lực làm việc nhóm cũng như khả năng giao tiếp được nâng lên…

PV