Theo Bộ GD&ĐT, kết quả tổng kết Dự án Mô hình trường học mới (VNEN) tại Việt Nam cho thấy, sau thời gian thí điểm vào năm học 2011-2012, tại 6 tỉnh  gồm Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Kon Tum, Đắk Lắk và Khánh Hòa cho 12 huyện, 24 trường và 48 lớp 2, Dự án VNEN chính thức được triển khai vào năm học 2012-2013, cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với 1.447 trường. 

Tính đến năm học 2015-2016, trên toàn quốc có thêm 2.730 trường ở 53 tỉnh, thành phố tự nguyện áp dụng mô hình, nâng tổng số trường tiểu học áp dụng mô hình lên 4.177 trường, chiếm gần 30% tổng số trường tiểu học trong toàn quốc. 

Mô hình VNEN được thực hiện theo quan điểm lựa chọn nội dung phù hợp, những cách làm hay của các nước trên cơ sở đảm bảo những nguyên lý, quy luật nhận thức và những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến trên thế giới; đồng thời, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm tốt của giáo dục Việt Nam.

HT