Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký Quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội cũng quy định cụ thể về các mốc thời gian trong năm học. 

Cụ thể, thời gian kết thúc học kỳ I là trước ngày 16/1/2021; Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II vào trước ngày 25/5/2021; Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. 

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở vào trước ngày 15/6/2021; Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 vào trước ngày 31/7/2021.

Tuy nhiên, Quyết định cũng nêu rõ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể đề xuất UBND TP quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Riêng thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 tại Quyết định này. 

T.Linh