Chỉ đạo tại cuộc họp chiều ngày 18/3, Chủ tịch UBDN TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp học được nghỉ học đến 5/3 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ông Chung nhận định, với tình hình dịch bệnh hiện nay, không loại trừ nếu như diễn biến phức tạp trong 15 ngày tới thì khung thời gian học mà Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành có thể “vỡ” thêm một lần nữa. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Chung quyết định: "Trước mắt, chúng ta quyết định cho học sinh tất cả các cấp học nghỉ đến ngày 5/4. Học sinh cấp THPT cũng không thể đi học ngày 22/3. Do đó, Sở Giáo dục – Đào taọ phải báo cáo Bộ Giáo dục – Đào tạo. Nếu suôn sẻ được thì đi học từ ngày 5/4 và thi vào đúng tháng 8". Trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu cần phân bổ xem môn gì học được trên truyền hình thì học và phải tính toán bộ để đảm bảo chương trình. 

Chủ tịch UBND TP chia sẻ, nhiều phụ huynh tâm tư, nhắn cho ông nói rằng có thể cho con của họ đúp, nhưng được an toàn. Ông Chung cũng khẳng định, với tình hình như hiện nay, các trường học khủng hoảng đầu tiên, khủng hoảng tất cả các cấp. Do đó, Sở Giáo dục – Đào tạo phải tính toán các kịch bản, chứ không chỉ nghĩ đến đi học vào ngày 5/4”.Ngọc Yến