Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT năm nay dự kiến là 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm ngoái). Trong đó, các trường công lập tuyển 66.955 học sinh, tăng 4.000 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh. Trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển trên 8.000 học viên và vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.473 học sinh. Đối với 100 trường THPT ngoài công lập, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 là 24.120 học sinh. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18-7 với ba môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Theo đó, học sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội sẽ thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ vào ngày 17-7 và môn Toán vào sáng ngày 18-7. Chiều 18-7 và sáng 19-7, những học sinh dự thi vào trường/khối chuyên sẽ thi các môn chuyên hoặc các môn thi thay thế theo lịch.Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 (2 nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh), không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT.

Học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký, không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.


H.Thanh