Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này là hơn 887.000 thí sinh. Thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất trong các địa phương, với hơn 74.000 thí sinh, tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với hơn 71.000 thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-6.

Để tổ chức kỳ thi này, Hà Nội đã bố trí 125 điểm thi với 3.119 phòng thi. Gần 9.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Trong số này, có gần 7.800 người được huy động làm nhiệm vụ coi thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27-6.

H.Thanh