Trị giá mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 10,5 triệu đồng; dành cho sinh viên là 18 triệu đồng, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. 

Trao học bổng cho HSSV có thành tích cao trong học tập trước thềm năm học mới

Trong số 179 suất học bổng được trao đợt này, có 154 suất học bổng dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông. 25 suất được trao cho sinh viên các Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Nha Trang, Đại học Tây Nguyên và một số sinh viên sinh sống ở Lâm Đồng hiện đang theo học tại các trường đại học ngoài tỉnh. 

179 HS, SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập được nhận học bổng

179 suất học bổng trên được thực hiện từ “Quỹ học bổng Vallet” của Giáo sư người Pháp Odon Vallet tài trợ. Trong năm 2019, quỹ học bổng này sẽ trao 2.250 suất học bổng cho HS, SV có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. 

19 năm qua, Quỹ học bổng này đã trao hơn 32.000 suất học bổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng cho HS, SV Việt Nam.

 

Khắc Lịch