Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 05 kèm theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học. 

Giáo dục quốc phòng và an ninh chính thức trở thành môn học chính khóa. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Giáo dục quốc phòng và an ninh chính thức trở thành môn học chính khóa trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm. 

Chương trình học nhằm giúp sinh viên  có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh được giảng dạy thống nhất cho sinh viên cả hệ chính quy và không chính quy gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết. Các tiết học của cả bốn học phần đều được chia ra gồm lý thuyết và thực hành. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu trong khóa học Giáo dục an ninh và quốc phòng, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan, học tập thực tế tại bảo tàng lịch sử quân sự, lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị, nhà trường quân đội, công an trên địa bàn.

H.T