Bạn đọc có thể truy cập sách điện tử của 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lựcVì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục theo 2 cách như sau: Truy cập địa chỉ nxbgd.vn/sachdientu và chọn 1 trong 4 bộ sách để đọc sách điện tử của bộ sách tương ứng; truy cập website nxbgd.vn, mở menu SÁCH ĐIỆN TỬ và chọn 1 trong 4 bộ sách để đọc sách điện tử của bộ sách tương ứng.

SGK lớp 1 phiên bản điện tử được đưa lên mạng tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh và học sinh tìm hiểu, nghiên cứu.

Tại đây, giáo viên, học sinh có thể nghiên cứu phiên bản điện tử của tất cả các cuốn SGK đồng thời được cung cấp thêm những thông tin hữu ích, các câu hỏi và trả lời các vấn đề xung quanh nội dung của từng cuốn sách.

Ngoài phiên bản điện tử, NXBGDVN đã triển khai cung ứng 50.000 bộ SGK thuộc 4 bộ sách tới các cơ sở giáo dục tại 63 tỉnh thành trong cả nước phục vụ nhiệm vụ lựa chọn SGK lớp 1 triển khai từ năm học 2020-2021.

Thu Phương