Theo đó, năm học 2017 – 2018, nhà trường triển khai vận động ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1, đã thu từ tháng 6-2017 với số tiền là 228.345.000 đồng; đã triển khai mua sắm lắp đặt cơ sở vật chất khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép; kế hoạch thu chi đầu năm của nhà trường chưa niêm yết công khai theo quy định.

Trường Tiểu học Đặng Cương.

Tính đến ngày 20-9, nhà trường đã thu từ phụ huynh học sinh là 1.857.945.400 đồng của 13 loại quỹ (không bao gồm tiền ăn bán trú) không lập phiếu thu mà do giáo viên chủ nhiệm thu hộ. Các khoản thu này được in sẵn để gửi cho phụ huynh…

Các sai phạm nêu trên là rất nghiêm trọng và trách nhiệm thuộc về Ban giám hiệu nhà trường, trực tiếp là Hiệu trưởng Lê Thị Thu Thủy… Đồng thời tiếp tục đình chỉ công tác của  bà Lê Thị Thu Thủy 15 ngày để thực hiện các bước xử lý kỷ luật theo đúng trình tự của pháp luật.

Văn Thịnh