Dưới đây là mức điểm sàn nhận hồ sơ chi tiết vào từng trường quân đội:

H.Thanh