Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Dự thảo cũng quy định, SV được xét chuyển trường nếu đáp ứng các yêu cầu như xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà SV đang học; được sự đồng ý của trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

SV không được phép chuyển trường khi không đáp ứng điều kiện trúng tuyển của ngành học hoặc chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến; đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; SV năm thứ nhất và năm cuối khóa.

H.Thanh