Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng gồm Toán (Mathematics) lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401-450 thế giới, số 1 Việt Nam; Vật lý và Thiên văn (Physics and Astronomy) được xếp trong nhóm 551- 600 thế giới, số 1 ở Việt Nam; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Computer Science & Information systems) được xếp trong nhóm 501-500 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam. 

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 1 lĩnh vực là Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 551- 600 thế giới; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 lĩnh vực là Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 451-500 và Toán được xếp trong nhóm 451- 500 thế giới.

Đáng chú ý, trong số các tiêu chí xếp hạng, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có điểm đánh giá cao hơn cả về chỉ số H-Index; lĩnh vực Vật lý có điểm của chỉ số uy tín tuyển dụng qua đánh giá của nhà tuyển dụng; lĩnh vực Vật lý & Thiên văn và Toán được đánh giá cao về chỉ số trích dẫn/bài báo. 

Trên thế giới, đứng đầu thế giới về cả ba lĩnh vực khoa học này là Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ); khu vực là Đại học quốc gia Singapore về Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Toán; Đại học Tokyo về Vật lý & Thiên văn. QS xếp hạng lĩnh vực khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu dựa trên 4 tiêu chí: đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/bài báo và chỉ số H-index với các trọng số khác nhau tùy thuộc từng lĩnh vực.


Huyền Thanh