Đặc biệt, cũng ở bảng xếp hạng này, ngành Vật lý của ĐHQG Hà Nội đã tăng 30 bậc so với bảng xếp hạng năm trước là 502, năm nay là 472 của thế giới.

 Xếp hạng theo khu vực Châu Á, ĐH Quốc gia Singapore đứng thứ nhất Châu Á, ĐH Tsinghua (Trung Quốc) đứng thứ hai, ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) đứng thứ ba, ĐH King Abdulaziz (Ả Rập Xê Út) đứng thứ tư, ĐH Peking (Trung Quốc) đứng thứ năm... ĐH Malaya (Malaysia) có thứ hạng 27, ĐH Chulalongkorn và ĐH Mahidol (Thái Lan) cùng có thứ hạng 81... ĐHQG Hà Nội được xếp thứ 275 và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được xếp thứ 322. 

Đây là lần thứ sáu Tạp chí  US News & World Report công bố thứ hạng của Bảng xếp hạng này. Năm nay, có 1.599 trường đại học, thuộc 81 quốc gia,  được đưa vào đánh giá, trong đó có 1.500 trường được xếp hạng. 


Huyền Thanh