Ngày 5-3, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã có thông tin về kết quả rà soát  lại việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 5-3, đã có 1.131 hồ sơ đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được công nhận sau rà soát. Đối với số hồ sơ bị nghi ngờ chưa đạt chuẩn hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo, HĐCDGSNN và Tổ công tác đã và đang tiếp tục xác minh để sớm công bố rộng rãi trong thời gian tới.

Theo HĐCDGSN, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐGSNN cũng đã thành lập Tổ Công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Tổ Công tác) để rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ ứng viên theo quyết định 04 ngày 27-2-2018. 

Kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ ứng viên của 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành tại cuộc họp vào ngày 27-2 và kết quả rà soát lại hồ sơ của Tổ Công tác cho thấy, đến thời điểm ngày 5-3, có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 mà HĐCDGSNN đã thông qua tại Phiên họp lần thứ VII ngày 1-2-2018 bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo. 

Trong số hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, HĐCDGSNN đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể. 

HĐCDGSNN cũng đã giao Tổ công tác làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan để xác minh thêm. Những ứng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo được xem xét theo quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 2-3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch HĐCDGSNN và HĐCDGSNN đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc vì còn có hồ sơ ứng viên chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, cần xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch HĐCDGSNN đã giao Thanh tra Bộ chủ trì xác minh làm rõ thông tin các trường hợp mà hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, sớm công bố kết quả xác minh. 

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận mới.

Huyền Thanh