Theo đó, Bộ GD&ĐT quy định, không thu lệ phí phúc khảo đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Cũng theo Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh muốn phúc khảo cần làm đơn phúc khảo trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, số báo danh, cụm thi, môn muốn phúc khảo, ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn xin phúc khảo tại đó.

Các đơn vị sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

H.Thanh